Blenden van muzische vorming en de kunstsector (opinie)

Kansen voor muzische vorming liggen er voor het grijpen, we moet ze enkel nog leren zien en benutten

In het lager onderwijs is muzische vorming (muziek, dans, beeld, woord en media) een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma. Toch worstelen veel onderwijzers met dit deel van hun opdracht. Met alle begrip, het is ook niet realistisch dat een onderwijzer wiskundig expert, taalexpert, wetenschapper in alle facetten en daarbovenop ook nog muzikant, schilder, danser en acteur is.

Wat de mogelijke oorzaken ook zijn; hiaten in de eigen opleiding, te weinig middelen in de school, sterke focus op een gedifferentieerde aanpak, … Het beperkt aanbod en de evaluatie van leerlingen komen telkens opnieuw naar boven in de doorlichting van muzische vorming.

Toch is de oplossing voor deze muzische uitdaging in de directe omgeving van de school te vinden. Kunstzinnigheid en creatief potentieel bevinden zich meestal in  een straal van 15 km van elke school. Let er maar eens op hoe vaak je een atelier, bibliotheek, cultuurcentrum, kunstzinnige – of socioculturele vereniging voorbijrijdt.

Zowel de kunstsector als het onderwijs functioneren nog te dikwijls als eilanden hoewel ze gedeeltelijk een gelijklopende missie nastreven. Door meer synergie te creëren tussen de kunstsector en het onderwijs kunnen we leerlingen een rijkere muzische vorming geven. Zo’n samenwerking gebeurt nu eerder sporadisch.

Over het potentieel van de kunstsector mogen we dus zeker niet klagen. Punt is dat we het moeten leren herkennen, erkennen en inzetten. De kunstsector is teleurgesteld in het onderwijs omdat leraren en directies het educatief aanbod van de sector te weinig benutten. Ook in het onderwijs leeft er een ontevredenheid over de kunstsector omdat zij geen maatwerk leveren voor de invulling van muzische vorming.

Hoewel er volop genetwerkt wordt met externen, ziet men de kracht en de mogelijkheden van het intern weefsel niet. Muzische opportuniteiten bevinden zich  vaak ook in de scholengemeenschap; bij de leerlingen, leerkrachten en ouders. We pleiten ervoor dat scholen op een andere manier over hun eigen culturele werking  reflecteren om zo de aanwezige interculturele en kunstzinnige knowhow van het schoolteam en haar diversiteit beter te leren kennen, nog beter te leren benutten en op zijn best tot bij de leerlingen te brengen.

KriZoom – het expertisenetwerk van de hogeschool UC Leuven-Limburg rond cultuureducatie – wil hier verandering in brengen. Met het onderzoek en de dienstverlening die KriZoom aanbiedt, wil het netwerk via muzocoaches muzische vorming laten heropleven. We adviseren het onderwijs om deze drie opdrachten uit te werken.

Maak een muzische landkaart van de school

 • Ga na welke kansen zich voordien binnen en buiten de school die een rol kunnen spelen in het verbeteren van muzische vorming.
 • Presenteer dit resultaat aan het schoolteam en koppel hier acties aan die het draagvlak binnen de school op korte termijn verhogen.

Maak op dezelfde manier een muzische landkaart van de culturele/kunstzinnige sector

Ga op muzische expeditie

 • Geef leerkrachten tijd en ruimte om bruggen te bouwen met de kunstsector.
 • Gebruik muzische kaarten om mogelijkheden van de school en de kunstsector te bespreken.
 • Conceptualiseer de samenwerkingsmogelijkheden op korte en lange termijn en laat de kunstzinnige visie van de school en de kunstsector met mekaar blenden.

 

Door Jeroen Vanesser

 

Bronnen

 • De vragen om de sector als geheel sterker te profileren, cultuureducatie sterker maatschappelijk te legitimeren, nieuwe samenwerkingen te laten groeien, worden in de ‘Veldtekening cultuureducatie’ uitdrukkelijk gesteld.
  Vermeersch, L. en Vandenbroucke A. (2011). Veldtekening cultuureducatie – Beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse. Leuven: HIVA.
 • De roep om samenwerking tussen het departement onderwijs en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) hebben we duidelijk kunnen horen.
  Schauvliege, J. & Smet, P. (2012). Groeien in cultuur – conceptnota cultuureducatie. Brussel: Agentschap voor Onderwijscommunicatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s