Meerstemmig erfgoed – Kijk eens door de bril van een ander!

Op woensdag 8 juni 2016 vond in C-mine crib Genk de inspiratiedag ‘Meerstemmig erfgoed’ plaats. Keynote spreker Carla van Boxtel, mede-auteur van het boek ‘Erfgoed, onderwijs en historisch besef. Verlangen naar tastbaar verleden’, stelde dat scholen en erfgoedinstellingen bij voorkeur nauw samenwerken om historisch besef bij jongeren te bevorderen. Erfgoed is een rijke bron en kan concreet en doelmatig in het onderwijs ingezet worden. Belangrijk is dat dit voldoende ruimte biedt voor kritische reflectie op historische gebeurtenissen en processen. Multiperspectiviteit dus.

De projectmedewerkers Paul Janssenswillen, Els Vinckx en Silke Leenen gaven een stand van zaken van het project dat in een breed samenwerkingsverband loopt tot medio 2018. Verschillende aspecten worden onderzocht; het gebruik van bronnen en van erfgoed als bron, leren met èn over erfgoed, het zien van verschillende perspectieven in een historisch referentiekader, …

Na de pauze zijn de deelnemers in drie workshops concreet aan de slag gegaan: de cultuurkast met 12 schuifjes werd begeleid door Jeroen Vanesser, docent en onderzoeker bij UC Leuven-Limburg. ‘Mijn verhaal of taalstimulering in het museum’ door Babette Cooijmansvan het KMSK Antwerpen  en “Ontmoetingen in het museum: werken met een cultureel divers publiek in het museum”, door Sofie Vermeiren en Katleen Schueremans van M – Museum Leuven.

Herbekijk de presentaties