The taste of waste

Gille Decock is een recyclagekunstenaar. Hij bouwt trommels en slagwerk en doet voortdurend vondsten en uitvindingen. Hij assembleert instrumenten, uitsluitend met materialen die hij vindt. Zo produceert hij niet alleen, maar stelt hij ook een statement omtrent bewust leven, consumptie en cultureel bewustzijn.

Vooral het interactieve deel van de lezing, het samen spelen op de recycle-instrumenten werd enorm geapprecieerd. Het was een hele boeiende avond met vele schitterende verhalen over het her- en opwaarderen van materialen!